Wykonanie projektu trasy Downhill na Magurze Małastowskiej w Małastowie.

Na zlecenie gminy Sękowa wykonaliśmy projekt trasy rowerowej o charakterze downhill na zboczach Magury Małastowskiej.

  • Zakres: Projekt trasy.
  • Miejsce: Magura Małastowska
  • Ilość tras: 1
  • Okres realizacji; 2015
  • Strona internetowa: brak