W sezonie 2017 rozpoczęliśmy prace budowlane w nowo powstającym kompleksie Babia Góra Trails zlokalizowanym w Zawoi na zboczach Mosornego Gronia oraz Jałowca. Pierwszą wybudowaną przez trasą jest trasa A2 łącząca Park Linowy z Polaną Błędna na zboczu Mosornego Gronia. Trasa wytyczona i wybudowana zgodnie z zasadami budowy trasa zrównoważonych IMBA Singletrack, została  wykonana przy wykorzystaniu lekkiej minikoparki Volvo, następnie uformowana ręcznie i utwardzona przy użyciu rodzimego kruszywa z kamieniołomu znajdującego się w tym samym paśmie górskim.

  • Zakres: flagowanie, budowa
  • Długość: 1650m
  • Rok budowy: 2017